Toimitusjohtajan katsaus: Teimme kannatta­vuustoimia ja edistimme vastuullisuustyötä

Vuonna 2023 talousympäristö oli edelleen epävarma, ja keskityimme tilikauden aikana kannattavuustoimien edistämiseen laajasti koko portfoliossamme.

Panostaja

Panostaja lyhyesti

Panostaja on suomalaisiin palvelu- ja ohjelmistoalan pk-yrityksiin keskittynyt kasvunkumppani, joka kehittää ja auttaa yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Panostaja on sijoittanut kasvaviin, ainutlaatuisiin suomalaisiin pk-yrityksiin ja rakentanut uusia suomalaisia menestystarinoita jo 40 vuoden ajan. Panostaja etsii aktiivisesti uusia yrityksiä, joilla on intoa jatkuvaan kehittämiseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Sulje

Panostaja sijoituskohteena ja omistajana

Panostaja on aktiivinen omistaja ja kasvun kumppani, mikä tarkoittaa sitä, että se kehittää ja kasvattaa yhtiöidensä arvoa aktiivisesti yhdessä sovituin keinoin. Panostaja kulkee kasvun matkaa tiiviisti yhdessä yritystensä kanssa ja auttaa ja sparrailee haastavissa tilanteissa. Panostaja tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen kanavan sijoittaa korkean tuotto-odotuksen omaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin hajautetulla portfoliolla.

Sulje

Vuosi 2023 ja näkymät vuodelle 2024

Tilikauden 2023 aikana Panostaja keskittyi ennen kaikkea kannattavuustoimien edistämiseen. Liikevaihto kasvoi kahdessa neljästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevaihto laski 1,3 prosenttia. Uusia sijoituskohteita ei vuoden aikana saatu portfolioon, mutta Panostaja teki merkittävän lisäsijoituksen nykyiseen yhtiöönsä. Vuonna 2024 kannattavuustoimien edistäminen ja uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittaminen jatkuu aktiivisena.

Sulje

Avainluvut

Panostajalla ja sen sijoituskohteissa työskentelee yhteensä yli 1 100 osaajaa. Vuonna 2023 Panostajan saavutti haastavassa toimintaympäristössä kokonaisuudessaan selvän kannattavuusparannuksen SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauteen nähden. Sijoituskohteista kannattavuus parani selvästi Granossa, Hyggassa ja Oscar Softwaressa, sen sijaan CoreHW:n ja Gugguun osalta kannattavuus jäi heikommaksi.

Liikevaihto

136,2 M€

(2022 137,9 M€)

Tilikauden tulos

-3,6 M€

(2022 3,9 M€)

Tulos ennen veroja

-4,3 M€

(2022 3,2 M€)

Henkilöstö

1 188

(2022 1 246)

Liikevoitto

-1,1 M€

(2022 5,2 M€)

Osakekannan markkina-arvo

26,4 M€

(2022 31,6 M€)

Tulos jatkuvista liiketoiminnoista

-3,6 M€

(2022 3,6 M€)

Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista

0,0 M€

(2022 0,4 M€)

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

-0,06

(2022 0,03 €)

Oma pääoma /osake

0,62

(2022 0,71 €)

Sijoituskohteemme

Panostajan sijoituskohteet ovat kasvavia ja listaamattomia, suomalaisia pk-yrityksiä. Jatkuva kehittyminen yhdistää jokaista sijoituskohdettamme. Siksi sijoituskohteemme ovat yrityksiä, joihin halutaan aidosti sijoittaa.

oscar logo cmyk vaalealle taustalle(R)

Oscarin perusliiketoiminta ja strateginen suunta etenivät vuoden aikana ja siirtyminen projektityöstä tuotemaisempaan malliin alkoi hiljalleen valmistua. Haasteita toivat yleinen taloustilanne ja tietoturvaloukkaus.

Sulje
corehw logo hires

Vuonna 2023 CoreHW:lla tapahtui suuria muutoksia, kun yhtiö alkoi investoida mikropiirien ja antennimoduulien suunnittelun lisäksi yhä enemmän laitteisiin ja niiden tuotekehitykseen. Yhtiön tavoitteena on vuonna 2025 olla entistä enemmän tuotefirma.

Sulje
hygga logo m blue

Hyggassa koettiin tilikauden 2023 aikana suuria muutoksia. Uuden toimitusjohtajan myötä yrityksessä keskityttiin erityisesti henkilöstöön ja kannattavuuden parantamiseen.

Sulje
GRANO LOGO BLACK CMYK

Granon vuoteen kuului isoja organisaatiomuutoksia sekä haastava syyskausi muutosneuvotteluineen. Yhtiölle myönnettiin myös uusi EcoVadis-vastuullisuusmerkki.

Sulje
Gugguu logo png

Lastenvaatebrändi Gugguulle 2023 oli 10-vuotisjuhlan aikaa. Juhlahumu toi mukanaan monia mukavia tapahtumia ja kohtaamisia, mutta epävarma maailmantilanne heijastui myös Gugguun toimintaan.

Sulje

Positiivisen alkuvuoden jälkeen vuoden toinen puolisko oli monille haastava.

Vastuullisuus on Panostajan strategian ydintä

Kasvunkumppanina Panostaja auttaa sijoituskohteitaan kehittämään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa ja ottamaan konkreettisia askeleita yritysvastuussa.

Johtoryhmä

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisää Tapiosta

Minna Telanne

Kehitysjohtaja

Lisää Minnasta

Antti Kauppila

Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisää Antista

Niko Skyttä

Sijoitusjohtaja

Lisää Nikosta

Hallitus

Jukka Ala-Mello

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, jäsen vuodesta 2006

Lisää Jukasta

Eero Eriksson

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Lisää Eerosta

Mikko Koskenkorva

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Lisää Mikosta

Tarja Pääkkönen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Lisää Tarjasta

Tommi Juusela

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Lisää Tommista