Tapio Tommila

Rakensimme hyvää pohjaa tulevaan

Toimintaympäristö oli vuonna 2022 edelleen poikkeuksellinen, mikä vaikutti useiden sijoituskohteidemme kannattavuuteen. Tilikaudella loimme kuitenkin pohjaa tulevaan: uudistetun strategian ensimmäisenä vuonna jatkoimme aktiivisesti yritysportfoliomme kehittämistä ja loimme uusia toimintatapoja vastuullisuuteen.

Lue lisää
Sulje

Panostaja

Panostaja lyhyesti

Haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja rakentaa yhdessä heidän kanssaan menestystarinoita. Olemme sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää ainutlaatuisia palvelu- ja ohjelmistoalojen pk-yrityksiä. Sijoittaminen kasvaviin ja listaamattomiin, suomalaisiin pk-yrityksiin kiinnostaa monia, ja me pystymme tarjoamaan siihen sijoituskohteidemme ja toimintamallimme kautta hyvän kanavan.

Sulje

Panostaja sijoituskohteena ja omistajana

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Panostaja tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen kanavan sijoittaa korkean tuotto-odotuksen omaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin tasapainoisesti hajautetulla portfoliolla. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Sulje

Vuosi 2022 ja näkymät vuodelle 2023

Panostajan sijoituskohteiden liikevaihto kasvoi kokonaisuutena selvästi vuonna 2022, mutta kannattavuuskehitys jäi tavoiteltua heikommaksi. Tämä johtui edelleen poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä, johon vaikuttivat esimerkiksi energiakriisi ja inflaatio. Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 137,9 miljoonaa euroa. Tilikaudella Panostajan toiminnan keskiössä oli uudistettu strategia, jonka avulla luotiin vuoden aikana vahvaa pohjaa sijoitussalkun täydentämiseen.

Sulje

Avainluvut

Panostajalla ja sen sijoituskohteissa työskentelee yhteensä yli 1200 osaajaa. Panostajan sijoituskohteiden liikevaihto kasvoi kokonaisuutena selvästi vuonna 2022, mutta kannattavuuskehitys jäi tavoiteltua heikommaksi.Vuoden suurimpia onnistumisiamme oli Granon SokoPro-liiketoiminnan myynti, jossa realisoitui hyvin merkittävä arvonluonti.

Liikevaihto

137,9 M€

(2021 133,0 M€)

Tilikauden tulos

3,9 M€

(2021 -1,0 M€)

Tulos ennen veroja

3,2 M€

(2021 0,0 M€)

Henkilöstö

1 246

(2021 1 229)

Liikevoitto

5,2 M€

(2021 2,0 M€)

Osakekannan markkina-arvo

31,6 M€

(2021 36,3 M€)

Tulos jatkuvista liiketoiminnoista

3,6 M€

(2021 0,0 M€)

Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista

0,4 M€

(2021 -0,9 M€)

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

0,03

(2021 -0,03 €)

Oma pääoma /osake

0,71

(2021 0,75 €)

Sijoituskohteemme

Panostajan sijoituskohteet ovat kasvavia ja listaamattomia, suomalaisia pk-yrityksiä. Jatkuva kehittyminen yhdistää jokaista sijoituskohdettamme. Siksi sijoituskohteemme ovat yrityksiä, joihin halutaan aidosti sijoittaa.

oscar

Oscar

Oscar keskittyi menneellä tilikaudella strategian fokusointiin, ja yritys uudisti organisaationsa sekä terävöitti prosessejaan tähdäten yhä parempaan asiakastyytyväisyyteen. Tilikausi oli taloudellisesti haastava, sillä epävarma maailmantilanne ja henkilöstövaihdokset vaikuttivat liikevaihtoon. Saas-osaamisen kehittyminen antaa yhtiölle hyvät lähtökohdat tulevaan.

Sulje
corehw

CoreHW

2022 oli CoreHW:lle hyvä vuosi. Suunnittelupalveluissa kasvua toivat teknologiatrendin myötä eniten Automotive-asiakkaat. Myös komponenttiliiketoiminnassa kysyntätekijät ovat vahvistuneet – tämä johtuu erityisesti sisätilapaikannusteknologian positiivisesta kehityksestä USA:n ja Japanin markkinoilla. Sisätilapaikannusteknologioiden uskotaan lähtevän vahvaan kasvuun viimeistään tilikaudella 2024.

Sulje
Hygga logo

Hygga

Hygga valmistautui kansainvälisten markkinoiden avaamiseen pitkän koronajakson jälkeen. Hygga Flow -toimintamallia otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla sekä suun terveyden- että perusterveydenhuollossa niin ulkomailla kuin kotimaassakin. Vuodelle 2023 näkymät ovat Hygga Flow -toimintamallille valoisat.

Sulje
Grano logo

Grano

Granolla oli hyvin kaksijakoinen vuosi: Sokopro-liiketoiminnan myynti oli merkittävä askel Granolle, mutta yhtiön kannattavuus jäi kuitenkin budjetoidusta nousseiden materiaalikustannusten ja alkuvuoden hiipuneen kysynnän takia. Granon strategia uudistettiin ja yhtiö kehittää toimintaansa vieläkin asiakaslähtöisemmäksi.

Sulje
Gugguu logo

Gugguu

Kymmenen vuotta täyttänyt Gugguu lanseerasi tänä vuonna uuden konseptin: käytettyjen vaatteiden verkkokaupan. Se, sekä tauolta palannut pop up -kiertue olivat myynnillisesti menestyksekkäitä ja toivat paljon positiivista palautetta asiakkailta. Vuoteen mahtui myös haasteita muun muassa materiaalien saatavuusongelmien myötä. Ensi vuodelle Gugguu tähyää uusille kansainvälisille markkinoille.

Sulje

Johtoryhmä

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisää Tapiosta

Minna Telanne

Kehitysjohtaja

Lisää Minnasta

Antti Kauppila

Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisää Antista

Niko Skyttä

Sijoitusjohtaja

Lisää Nikosta

Hallitus

Jukka Ala-Mello

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, jäsen vuodesta 2006

Lisää Jukasta

Eero Eriksson

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Lisää Eerosta

Mikko Koskenkorva

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Lisää Mikosta

Tarja Pääkkönen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Lisää Tarjasta

Tommi Juusela

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Lisää Tommista