Tapio Tommila

Uutta syvyyttä omistajuuteen ja kumppanuuteen

Vuosi 2020 oli monella tapaa erilainen ja ainutlaatuinen. Ajassa korostui jatkuva ja tiivis dialogi sijoituskohteidemme kanssa.

Lue lisää
Sulje

Panostaja

Panostaja lyhyesti

Haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja tehdä yhdessä heidän kanssaan menestystarinoita. Olemme sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää ainutlaatuisia pk-yrityksiä. Sijoittaminen kasvaviin ja listaamattomiin, suomalaisiin pk-yrityksiin kiinnostaa monia, ja me pystymme tarjoamaan siihen sijoituskohteidemme kautta hyvän kanavan.

Sulje

Panostaja sijoituskohteena ja omistajana

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Panostaja tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen kanavan sijoittaa korkean tuotto-odotuksen omaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin tasapainoisesti hajautetulla portfoliolla. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Sulje

Vuosi 2020 ja näkymät vuodelle 2021

Tilikausi 1.11.2019-31.10.2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Siitä huolimatta Panostajalla vietiin kehityshankkeita eteenpäin ja vahvistettiin roolia aktiivisena omistajana. Panostajan sijoituskohteiden kysyntätilanne sisältää paljon epävarmuuksia mahdollisen COVID-19 pandemian vaikeutumisen osalta.

Sulje

Avainluvut

Panostajalla ja sijoituskohteissa työskentelee yhteensä lähes 1600 osaajaa. Vaikka Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto heikkeni 13 prosenttia vertailukaudesta, pystyttiin kannattavuutta tukemaan keväällä alkaneesta koronapandemiasta huolimatta sijoituskohteiden nopealla reagoinnilla ja tehdyillä säästötoimenpiteillä.

Tilikauden tulosluvut sisältävät liikearvon 3,3 milj. euron arvonalentumiskirjauksen (pois lukien Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista).

Liikevaihto

159,0 M€

(2019 182,9 M€)

Tilikauden tulos

-3,4 M€

(2019 2,5 M€)

Tulos ennen veroja

-1,8 M€

(2019 1,9 M€)

Henkilöstö

1 558

(2019 1 895)

Liikevoitto

0,8 M€

(2019 3,8 M€)

Osakekannan markkina-arvo

37,2 M€

(2019 40,8 M€)

Tulos jatkuvista liiketoiminnoista

-3,0 M€

(2019 0,6 M€)

Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista

-0,4 M€

(2019 2,0 M€)

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

-0,08

(2019 0,03 €)

Oma pääoma /osake

0,82

(2019 0,96 €)

Sijoituskohteemme

Panostajan sijoituskohteet ovat kasvavia ja listaamattomia, suomalaisia pk-yrityksiä. Jatkuva kehittyminen yhdistää jokaista sijoituskohdettamme. Siksi sijoituskohteemme ovat yrityksiä, joihin halutaan aidosti sijoittaa.

corehw

CoreHW

Vuosi oli CoreHW:lle hyvä. Suunnitellut kehitystoimet etenivät hyvin ja yritys kasvoi monella saralla. Konsernin liikevaihto oli noin 40 % suurempi verrattuna edelliskauteen. Rekrytoinnit onnistuivat hyvin ja yritys sai tiimiinsä 11 uutta jäsentä.

Sulje
Gugguu logo

Gugguu

Gugguun toinen vuosi Panostajan portfoliossa on sisältänyt hurjan määrän uutta kehittämistä ja myös monet jo aloitetut kehitystoimenpiteet ottivat harppauksia eteenpäin. Vuoden aikana keskityttiin erityisesti kansainvälistymiseen ja kasvun edellytyksiin.

Sulje
Grano logo

Grano

Grano onnistui tilikaudellaan hyvin haastavista olosuhteista huolimatta. Merkittävintä kasvua tuli ohjelmistoista, käännöspalveluista ja valomainoksista. Konsernin liikevaihto laski koronapandemian ja arkkipainamisen supistumisen yhteisvaikutuksesta. Muiden kuin arkkipainamisen tuotelinjojen liikevaihto pääosin joko kasvoi tai se pysyi aiemman tilikauden tasolla.

Sulje
oscar

Oscar

Sekä Oscarin liikevaihto että -tulos kasvoivat ja myös strategiset hankkeet etenivät. Liiketoiminta-alustan tuotekehitys otti huiman harppauksen eteenpäin. Kyseessä on edistyksellinen, yritysten liiketoimintaa ohjaavia järjestelmiä yhdistävä tuote pienille ja keskisuurille yrityksille.

Sulje
Hygga logo

Hygga

10 vuotta täyttäneen Hyggan strategia eteni vuoden aikana merkittävästi. Hygga lähti rohkeasti etsimään lisenssiliiketoimintaansa kasvumahdollisuuksia perusterveydenhuollon puolelta. Pilottihankkeet ovat käynnissä tällä hetkellä Raumalla ja Porvoossa. Lisäksi Hygga kehitti tuote- ja palveluratkaisuja sekä klinikka- että lisenssiliiketoimintaansa niin kotimaan kuin kansainvälisille markkinoille.

Sulje
carrot

Carrot

Carrot on nopea, välittävä ja vastuullinen työelämän kumppani, jonka tärkeimpänä tavoitteena on olla luomassa hyvää työelämää kaikille. Carrotin vuonna 2019 toteuttama rakennemuutos käänsi sen toimintamallin työnhakijakeskeiseksi. Vuonna 2020 toimintamallia vietiin vielä vahvemmin käytäntöön usealla rintamalla. Nyt nämä kasvun ja muutoksen mahdollistavat teot näkyvät Carrotin arjessa ja toiminnassa.

Sulje
Heatmasters logo

Heatmasters

Heatmasters jatkaa kansainvälistymistään samalla kun se keskittyy entistä enemmän myös asiakasta auttavien lisäarvopalvelujen tuottamiseen. Vuoden aikana Heatmasters panosti tuotekehityspuolella erityisesti kaasulämmitysteknologian ja lämpötilansäätöjärjestelmien jatkokehittämiseen.

Sulje
Helakeskus logo

Helakeskus

Uusien kotisivujen avaaminen ja kuluttajavalojen välitysmyynnin lopettaminen olivat Helakeskukselle merkittäviä tapahtumia tilikauden aikana. Päätökset kertovat fokusoinnista tuotevalikoiman suhteen ja toisaalta digitalisaation merkityksen kasvusta yrityksen liiketoiminnassa.

Sulje

Johtoryhmä

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisää Tapiosta

Miikka Laine

Sijoitusjohtaja

Lisää Miikasta

Minna Telanne

Kehitysjohtaja

Lisää Minnasta

Katri Lahtinen

Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisää Katrista

Niko Skyttä

Sijoitusjohtaja

Lisää Nikosta

Hallitus

Jukka Ala-Mello

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, jäsen vuodesta 2006

Lisää Jukasta

Eero Eriksson

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Lisää Eerosta

Mikko Koskenkorva

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Lisää Mikosta

Tarja Pääkkönen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Lisää Tarjasta

Kalle Reponen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Lisää Kallesta